ĐỒ THỜ - TƯỢNG PHẬT MẠNH PHÁT

CHỮ TÂM LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : Thôn Rô - Xã Sơn Đồng- huyện Hoài Đức  -  Thành phố Hà Nội.

Số điện thoại: 0965 279 229 - 0911 119 326 - Chủ cơ sở Nguyễn Văn Mạnh.

Email : dothovanmanh9229@gmail.com

Facebook: Tượng phật Mạnh Phát / 0965 279 229

Zalo: 0965 279 229